Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Οργανόγραμμα

Το οργανόγραμμα (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) του Δήμου Παλαμά περιγράφεται στο ΦΕΚ 2627 / τεύχος Β' / 8-11-2011. Σε αυτή την απόφαση καθορίζεται η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Δήμου (εσωτερική δομή), καθώς και οι αρμοδιότητές τους.