Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Οδηγίες Γ.Γ.Π.Π. για Κορωνοϊό και Ευπαθείς ομάδες

efpatheis